CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại website songnha.vn, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo những điều khoản dưới đây.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Songnhan.vn chỉ dùng thông tin của người dùng để phục vụ cho chính Người dùng khi bạn sử dụng dịch vụ tại songnhan.vn. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Xác minh danh tính của người sử dụng dịch vụ
    Xác nhận thanh toán

Những hình thức sử dụng để chia sẻ thông tin của bạn với các công ty khác bao gồm (nhưng không giới hạn) như công ty thẻ tín dụng hoặc tổ chức ngân hàng… nhằm mục đích phục vụ giao dịch của bạn:

  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi;
  • Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch;
  • Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố;
  • Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại;
  • So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.
Gọi điện
Đường đi